Angebote für Familien aus der Ukraine
Пропозиції для родин з України
Предложения для семей из Украины

Der andauernde Krieg in der Ukraine zwingt viele Familien zur Flucht. Viele Kinder und ihre Familie erreichen aktuell Deutschland und sie benötigen rasche und unbürokratische Hilfe. Unser Angebot für geflüchtete Familien ist die unkomplizierte und schnelle Aufnahme und Eingewöhnung von Kindern in unseren rund 200 bundesweiten Einrichtungen.

Unsere Kita-Leiterin Bianca Rechmann gibt erste Einblicke in den Kita-Alltag in Deutschland und beantwortet die wichtigsten Fragen zur Eingewöhnung, Tagesablauf und möglichen Sprachbarrieren.
 

Війна, що триває на Україні, змушує велику кількість родин залишати свою країну. Наразі до Німеччини прибуває багато родин з дітьми, які потребують негайної допомоги без зволікань і бюрократичної тяганини. Ми пропонуємо родинам біженців безпроблемний і швидкий прийом, а також адаптацію дітей у наших більш ніж 200 дошкільних закладах по всій країні.

Директорка нашого дитячого садка Бьянка Рехман розповість про повсякденне життя дошкільних закладів у Німеччині й дасть відповіді на найважливіші питання про умови перебування, розпорядок дня і можливі мовні бар'єри.
 

Продолжающаяся война в Украине вынуждает многие семьи бежать из своей страны. В настоящее время в Германию прибывает много семей с детьми, нуждающихся в быстрой помощи без проволочек и бюрократизма. Мы предлагаем семьям беженцев беспроблемный и быстрый прием, а также привыкание детей в наших дошкольных учреждениях, которых насчитывается до 200 по всей стране.

Директор нашего детского сада Бьянка Рехман расскажет о повседневной жизни дошкольных учреждений в Германии и ответит на самые насущные вопросы о привыкании, распорядке дня и возможных языковых барьерах.

Geflüchtete Familien, die einen Kitaplatz für ihr Kind suchen, können sich jederzeit direkt über die E-Mail-Adresse ukraine@froebel-gruppe.de an uns wenden. Am besten mit kurzen Angaben zum Wunsch-Ort und Alter des Kindes, sowie eine Kontakt-Adresse und Telefonnummer. Gerne auf Deutsch, Englisch, Russisch oder Ukrainisch.

Erzieherinnen, die unsere Teams in der pädagogischen Arbeit unterstützen möchten, schreiben gern eine E-Mail an bewerbung@froebel-gruppe.de. Wir unterstützen auch bei der Anerkennung beruflicher Qualifikationen.
 

Родини біженців, які шукають місце у дитячому садку для своєї дитини, можуть у будь-який час звернутися безпосередньо до нас за адресою: ukraine@froebel-gruppe.de. Ми просимо коротко сповістити про бажане місцезнаходження дитячого садка і вік дитини, а також вказати контактну адресу і номер телефону. Ви можете писати нам англійською, російською або українською.

Вихователі, які мають бажання підтримати наші колективи в їх педагогічній діяльності, можуть надсилати електронні повідомлення на адресу: bewerbung@froebel-gruppe.de. Ми також надамо вам підтримку у визнанні ваших професійних кваліфікацій.
 

Семьи беженцев, которые ищут место в детском саду для своего ребенка, могут в любое время обратиться к нам напрямую по электронному адресу: ukraine@froebel-gruppe.de. Мы просим сообщить краткие сведения о желаемом местонахождении детского сада и возрасте ребенка, а также контактный адрес и номер телефона. Вы можете писать нам на немецком, английском, русском или украинском языках.

Воспитатели, которые хотели бы поддержать наши коллективы в их педагогической работе, могут присылать электронные сообщения по адресу: bewerbung@froebel-gruppe.de. Мы также окажем поддержку в признании профессиональных квалификаций.

Informationen zu allgemeinen Fragen der Anerkennung von Bildungsabschlüssen in Deutschland finden Sie hier:

Інформацію щодо загальних питань про визнання іноземних дипломів вищої та професійної освіти в Німеччині, можна знайти тут:

Информацию по вопросам, касающихся признания документов об образовании в Германии, можно найти здесь:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php

https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/-/2288302

Für die Anmeldung in einer Fröbel-Einrichtung benötigen wir in der Regel:

 • Die Vorlage eines Kitagutscheins bzw. einen Nachweis über eine Antragsstellung hierüber. Den Kitagutschein beantragen Sie bitte bei dem örtlich zuständigen Jugendamt
 • Einen unterschriebenen Betreuungsvertrag, diesen erhalten Sie von der Einrichtungsleitung
 • Zu Beginn der Betreuung muss eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Kinderarztes vorliegen
 • Bis zum 01.08.2022 muss ein vollständiger Masernschutznachweis für das zu betreuende Kind vorliegen. Wenn Sie bereits jetzt einen Nachweis darüber haben, legen Sie diesen bitte zum Zeitpunkt der Anmeldung vor.
   

Для зарахування до одного із дошкільних закладів Fröbel звичайно потрібні:

 • Наявність оригіналу ваучера на відвідування дитячого садка (Kitagutschein) або підтвердження факту подання заяви на його отримання. Будь ласка, подайте заяву на отримання такого ваучера до місцевого управління у справах молоді (Jugendamt).
 • Підписаний договір про нагляд за дитиною, який ви отримаєте від керівництва дитячого садка.
 • До початку відвідування дитячого садка потрібно отримати довідку по медичний дозвіл від лікаря-педіатра.
 • До 01.08.2022 має бути підтвердження про повну вакцинацію від кору дитини, яка відвідує дитячий садок. Якщо ви вже маєте таке підтвердження, пред'явіть його, будь ласка, під час запису до дошкільного закладу.
   

Для зачисления в одно из дошкольных учреждений Fröbel, как правило, требуются:

 • Предъявление ваучера на посещение детского сада (Kitagutschein) или подтверждения о том, что заявление на его получение было подано. Пожалуйста, подайте заявление на получение такого ваучера в местное управление по делам молодежи (Jugendamt).
 • Подписанный договор о присмотре за ребенком, который вы получите у руководства детского сада.
 • К началу посещения детского сада должна иметься справка о медицинском допуске от врача-педиатра.
 • До 01.08.2022 должно иметься подтверждение о полной вакцинации от кори на ребенка, посещающего детский сад. Если у вас уже есть такое подтверждение, предъявите его, пожалуйста, при записи в дошкольное учреждение.